БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Вранско око

Paris

Описание и отличителни особености на род Вранско око

Многогодишни тревисти растения. В България един вид.


Списък на видовете от род Вранско око, включени в сайта

Вранско око - Paris quadrifoliaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

banner