БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Родакс

Rhodax

Описание и отличителни особености на род Родакс

Растенията от род Родакс са дребни полухрасти. Листата са без прилистници. Стълбчето в основата S-овидно или коленчато подвито. В България растат 2 вида.


Списък на видовете от род Родакс, включени в сайта

Алпийски родакс - Rhodax alpestris

Белолистен родакс - Rhodax canusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net