БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийски родакс

Rhodax alpestris

Снимки на Алпийски родакс (Rhodax alpestris)

Rhodax alpestris Rhodax alpestris Rhodax alpestris Rhodax alpestris Rhodax alpestris Rhodax alpestris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Алпийски родакс, Алпийски желтак.


Латинско име

Rhodax alpestris (Jacq.) Fuss - чете се "ро́дакс алпе́стрис"1. Среща се и като Helianthemum alpestre.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийският родакс е дребно, пълзящо по земята полухрастче. Стъблата вдървенели при основата си. Листата срещуположни, с къси дръжчици, елиптични или ланцетни, с по една жилка, от двете си страни зелени, с прилегнали власинки до почти голи, 4—15 мм дълги и 2-6 мм широки, без прилистници. Съцветието с 2-8 цвята. Цветовете правилни. Чашката от 5 листчета, от които 2 са по-къси, обикновено беловлакнести. Венчето светложълто, 7—10 мм дълго, от 5 венчелистчета, по-дълги от чашката. Тичинки много. Яйчник горен. Плодът е кутийка. Цъфти юни - август2.


Местообитание

Сухи каменливи и скалисти места върху варовик, във високопланинския пояс3.


Разпространение в България

В планините Стара планина (средна), Пирин и Средни Родопи; между 1400 и 2500 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Средна и Южна Европа, Югозападна Азия (Мала Азия), Кавказ5.


Значение

Декоративно и медоносно растение6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

3 Маркова, М. 1979. Флора на Н. Р. България, том VІI.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Маркова, М. 1979. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Rhodax alpestris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net