БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Росен

Dictamnus

Описание и отличителни особености на род Росен

Многогодишни тревисти растения.

В България един вид.


Списък на видовете от род Росен, включени в сайта

Росен - Dictamnus albusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net