род Росен

Dictamnus

Описание и отличителни особености на род Росен

Многогодишни тревисти растения.

В България един вид.

Списък на видовете от род Росен

© 2007 - 2009 BGflora.net

banner