БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Песъчар

Ammophila

Описание и отличителни особености на род Песъчар

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Песъчар, включени в сайта

Песъчар - Ammophila arenariaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2021 BGflora.net