БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кипарис

Cupressus

Описание и отличителни особености на род Кипарис

Еднодомни вечнозелени дървета със срещуположни, обикновено люсповидни листа. Мъжките шишарки (цветове) разположени на върха на клонките, със срещуположни щитовидни тичинки, всяка с по 2—5 прашника. Женските шишарки най-често единични. Зрелите шишарки почти сферични, вдървенели, с щитовидни, полигонални люспи. Семената многобройни. с крилат ръб. Узряват през втората година. Зародишът с 2-3 семедела[1].

В България се отглеждат 2 вида.


Списък на видовете от род Кипарис, включени в сайта

Обикновен кипарис - Cupressus sempervirensИзточници на информация

[1] Йорданов Д, Б. Китанов, Ст. Вълев (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том I, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net