БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Късокрак

Brachypodium

Описание и отличителни особености на род Късокрак

Многогодишни и едногодишни растения. Езичето дълго, разкъсано. Съцветията рехави, класовидни. Класчетата с къси (1-2 мм) дръжчици, многоцветни (6-30 цвята), цилиндрични или сплескани. Оста на класчетата трошлива. Плевите 2, нееднакви, с 3-7 жилки, без осили, ланцетни, заострени, по-къси от плевиците. Долната плевица продълговата, изведнъж стеснена в осил. Тичинките 3. Зърното продълговато, на върха грапаво, отчасти сраснало с горната плевица.

В България са установени 2 вида.


Списък на видовете от род Късокрак, включени в сайта

Перест късокрак - Brachypodium pinnatumИзточници на информация

1 Китанов, Б. 1964. В: Флора на Н. Р. България, том I, издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net