БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Бял имел

Viscum

Описание и отличителни особености на род Бял имел

Вечнозелени, полупаразитни храсти. Плодовете бели.

В България естествено разпространен е един вид.

Латинското наименование на рода се произнася "вискум".


Списък на видовете от род Бял имел, включени в сайта

Бял имел - Viscum album


Вижте също

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net