БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лале

Tulipa

Описание и отличителни особености на род Лале

Многогодишни луковични растения, с продълговати до линейни листа. Цветовете звънчевидни или фуниевидни, единични, обикновено на дълга дръжка. Околоцветните листчета са 6, свободни, опадливи, еднакви или вътрешните по-къси от външните, без нектарници, често с петно в основата си. Тичинките са 6, нишковидни, равни или вътрешните малко по-дълги, всички по къси от околоцветника. Прашниците са продълговато линейни, прикрепени в основата си. Яйчникът продълговат, с много семепъпки във всяко гнездо, с приседнало близалце или с по-късо или по-дълго стълбче. Плодът е продълговата кутийка, отваряща се чрез три надлъжни пукнатини. Семената малко сплеснати, често с тясно крило, с малък зародиш [Китанов, Б. 1964. Флора на Н Р България, том II, София].

Страстта по лалета в Холандия през 17 век

През XVII-XVIII век Холандия е обхваната от истинска страст по лалетата, която достига своя връх между 1625 и 1637 г. Холандия просто не била на себе си. В холандските архиви са запазени сведения за покупки на луковици на редки сортове лалета, които предизвикват удивление, със стойността, която е платена за тях. Така за една луковица от сорта "Вицекрал" са били платени два товара жито, четири товара ръж, четири вола, осем товара сирене, дванадесет овце, петстотин литра вино, четири бъчви бира, две бурета с масло, креват с балдахин и чаршафи, топ плат и сребърна купа за 2500 флорина [Васил Дойков и кол. 1993. Белгия, Нидерландия и Люксембург, Слово, Велико Търново].

Цените започнали да нарастват с толкова бързи темпове и до такива равнища, че хората продавали земи, животни, скъпоценности, дори и къщите си, за да купуват луковиците на скъпоценното растение.

През 1623 г. една луковица на известен сорт от растението можела да се изтъргува за 1000 флорина, докато средният годишен доход е бил 150. Продажбата на 40 луковици е отчетена през 1635 г. на цена от 100 000 флорина, а за сравнение, около един тон масло е струвал 100 флорина.

Лалетата, или по-скоро луковиците им, са били търгувани на повечето стокови борси в холандските градове. Продавали са се луковици, които току-що са били посети, а дори някои, които щели да бъдат засадени в бъдеще (на практика фючърсени сделки) [Манията по лалетата като пример за финансов балон - Investor.bg].

Всичко приключва на 7 февруари 1637 г., когато пазарът на лалетата в Холандия се срива, а манията по лалетата и посладвалия срив става първообраз на всички днешни финансови кризи.

Култивираните форми от род Лале и досега са сред най-обичаните декоративни цветя, а за тяхна столица и досега се смята Холандия, която е и най-големият им производител. Чрез хибридизация и селекция са създадени хиляди разновидности с различно оцветяване на цветовете. Обикновено култивираните сортове се обединяват във вида Tulipa gesneriana L.

Диворастящите лалета в България

В България естествено разпространени са 7 вида лалета, като всички те са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Тъй като лалетата са едни от най-красивите растения в българската флора, те са и едни от най-силно застрашените, поради късането на цветовете им за букети и изкопаването на луковиците за засаждането им в градини.

Научното наименование на рода се произнася "тулипа".


Списък на видовете от род Лале, включени в сайта

Родопско лале - Tulipa rhodopea

Урумово лале - Tulipa urumoffiiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net