БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Урумово лале

Tulipa urumoffii

Снимки на Урумово лале (Tulipa urumoffii)

Tulipa urumoffii Tulipa urumoffii Tulipa urumoffii Tulipa urumoffii Tulipa urumoffii Tulipa urumoffii Tulipa urumoffii Tulipa urumoffii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Урумово лале.


Латинско име

Tulipa urumoffii Hayek - чете се "тулипа урумофии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие. Основните заплахи за вида са късането на цветовете за букети, изкореняването на луковиците за засаждането им в градини и унищожаването на местообитанията.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто, луковично растение високо до 30 cm. Луковицата овално конична, до 2,5 cm в диаметър. Обвивните люспи канеленокафяви, от вътрешната си страна към основата, по-рядко и към върха влакнести. Стъблото голо. Листата са по-къси от цветоносното стъбло, постепенно намаляват към върха на стъблото, долните продълговато ланцетни, заострени, до 3 cm широки и до 13 cm дълги; горните линейно ланцетни, 3-8 cm дълги и 3-6 mm широки. Околоцветните листчета са почти еднакви, продълговато обратно яйцевидни до ланцетни, 2-4 cm дълги и 0,5-1,8 cm широки, жълти, рядко червени или пъстри, без петно в основата. Тичинковите дръжки са жълти 6-17 mm дълги, равни или по-дълги от прашниците, последните жълти, 4-6 mm дълги. Яйчникът 6-16 mm дълъг. Близалцето широко. Кутийката яйцевидна, до 3 cm дълга и до 2 cm широка[1]. Цъфти април - май.


Местообитание

Расте по сухи, главно варовити, рядко силикатни терени, в тревисти съобщества и разредени храсталаци от равнините до буковия пояс върху хумусно-карбонатни, по-рядко канелени, обикновено плитки и ерозирани почви[2].


Разпространение в България

Разпространено е в следните флористични райони: Североизточна България, Тунджанска хълмиста равнина, Знеполски район, Софийски район и Стара Планина (източна); от 0 до 1000 метра надморска височина[3].

Разпространение на Урумовото лале по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Tulipa urumoffii


Общо разпространение

Видът е български ендемит - расте единствено в България.


Значение

Урумовото лале е растение с високи декоративни качества.


Бележки

Урумовото лале е описано като нов вид за науката от австрийския ботаник A. Hayek през 1911 г. по растения, събрани от българския ботаник Иван Урумов през 1900 г. в района на с. Сотиря (Сливенско)[5]. На името на българския ботаник е назовано и растението.Вижте също

Растения с жълти цветове


Източници на информация

[1] Китанов, Б. 1964. Флора на Н Р България, том II, София.

[2] Велчев, В. 1992 в: Атлас на ендемичните растения в България. София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Велчев, В. 1992, пос. съч.


Tulipa urumoffii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net