БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Слез

Malva

Описание и отличителни особености на род Слез

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Чашката се състои от два кръга листчета; вътрешните чашелистчета са 5; външните са 3, свободни (несраснали). Стълбчетата многобройни. Венчелистчетата са врязани на върха

В България естествено разпространени са 6 вида, 1 вид е внесен.


Списък на видовете от род Слез, включени в сайта

Слез - Malva sylvestrisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net