БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Хвойниче

Arceuthobium

Описание и отличителни особености на род Хвойниче

Полупаразитни храстчета.

В България е установен вид.


Списък на видовете от род Хвойниче, включени в сайта

Хвойниче - Аrceuthobium oxycedriEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2016 BGflora.net

banner