БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Тимелея

Thymelaea

Описание и отличителни особености на род Тимелея

Вечнозелени, малки, силно разклонени храстчета, по-рядко многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата последователно разположени. Цветовете обикновено двудомни, но често с няколко двуполови цветове на женските и мъжките растения, по-рядко двуполови; единични или в снопчета в пазвите на листата, прицветниците малки. Чашечните дялове са 4, разширени, обикновено жълти, по-рядко кафяви. Тичинките 8, разположени в два реда, скрити в хипантия. Плодът орехче. Опрашват се от насекоми [Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София].

В България естествено разпространени са 3 вида [Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ].

Латинското наименование на рода се произнася "тимелея".


Списък на видовете от род Тимелея, включени в сайта

Обикновена тимелея - Thymelaea passerinaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net