БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена тимелея

Thymelaea passerina

Снимки на Обикновена тимелея (Thymelaea passerina)

Thymelaea passerina Thymelaea passerina Thymelaea passerina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Обикновена тимелея.


Латинско име

Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. - чете се "тимелея пасерина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновената тимелея е едногодишно тревисто растение, високо 20-40 cm. Стъблото голо (без власинки). Листата са 5-15 mm дълги и 0.5-4 mm широки (към върха на стъблото големината им постепенно намалява), с линейно-ланцетна форма. Цветовете са двуполови (по изключение еднополови), 2-3 mm дълги, с четири чашечни дяла, венчелистчета липсват. Плодовете са тип орехче. Цъфти през месеците юни-септември[1][2].


Местообитание

Каменисти и сухи места[3].


Разпространение в България

Установен е в почти цялата страна, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на следните флористични райони: Рила, Средни Родопи, Средна гора (източна) и Странджа. От 0 до 1000 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа (на север до 53° сев. ширина, на изток до 40° източна дължина). Северна Африка, Западна Азия (до Алтай и в северната част на Източна Индия[5]. Пренесен е в Северна Америка.Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.


Thymelaea passerina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2018 BGflora.net