БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мошковица

Adoxa

Описание и отличителни особености на род Мошковица

Многогодишни тревисти растения. Родът включва само един вид.


Списък на видовете от род Мошковица, включени в сайта

Мошковица - Adoxa moschatellinaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net