БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мошковица

Adoxa moschatellina

Снимки на Мошковица (Adoxa moschatellina)

Adoxa moschatellina Adoxa moschatellina Adoxa moschatellina Adoxa moschatellina Adoxa moschatellina Adoxa moschatellina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мошковица.


Латинско име

Adoxa moschatellina L. - чете се "адокса мошателина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мошковицата е многогодишно тревисто растение. Коренищата са къси, хоризонтални, белезникави, месести, пълзящи, покрити с белезникави люспи. Цветоносните стъбла, прости, изправени, високи от 5 до 12 cm, голи. Листата са зелени, отгоре матови, отдолу блестящи, голи; приосновните от едно до три, с 5-10 cm дълги дръжки, обикновено 2 пъти тройно наделени с наделени делчета; стъбловите листа най-често 2, срещуположни, с къси дръжки. Цветовете са около 6 mm в диамeтър, двуполови, бледожълтозеленикави, със сраснали чашка и венче, събрани в главесто съцветие на върха на цветоносното стъбло, с един връхен и четири странични цвята, след узряване на плода главичката е наведена. Чашечните дялове са триъгълни, месести. Връхният цвят е с 2-делна чашка, 4-делно венче, 4 тичинки и 4-гнезден яйчник. Страничните цветове са с 3-делна чашка, 5-делно, по-рядко 4-делно венче, 5 прикрепени към венчето тичинки; тичинковите дръжки разделени до основата си; прашниците 8-10, едногнездни. Яйчникът 5-делен, полудолен, три- до пет-гнезден; стълбчетата 3-5 на брой. Плодът около 5 mm в диаметър, закръглена зеленикава костилка, с една до пет костилчици; семената са с едносперм. Насекомоопрашващи и самоопрашващи се растения. Цъфти през месеците март-май. Размножава се със семена. Плодоноси април-юни[1].


Местообитание

Сенчести гори в равнини, предпланини и планини[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Мошковицата по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Adoxa moschatellina

Между 300 и 1800 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Почти цяла Европа, на юг до Южна Франция, Южна Италия и България; Средиземноморие (в планините); Кавказ; Югозападна Азия (Мала Азия); Северна, Средна и Източна Азия; Северна Америка[5].


Значение

Според литературни данни се употребява като антиспазмолитично и успокоително средство. Без голяма фуражна стойност[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Маркова, М. 1995. В: Флора на Народна Република България. том Х, София.

[2] Маркова, М. 1995. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Маркова, М. 1995. Пос. източник.

[5] Маркова, М. 1995. Пос. източник.

[6] Маркова, М. 1995. Пос. източник.


Adoxa moschatellina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net