БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Змийско мляко

Chelidonium

Описание и отличителни особености на род Змийско мляко

Многогодишни тревисти растения.

В България 1 вид.

Списък на видовете от род Змийско мляко, включени в сайта

Змийско мляко - Chelidonium majusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2016 BGflora.net