БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Крем (Крин)

Lilium

Описание и отличителни особености на род Крем (Крин)

Растения с луковица; с облистени стъбла; цветовете едри, до 10,5 см дълги при родопския крем (Lilium rhodopaeum); прашниците прикрепени за дръжките със средата си и подвижни; околоцветните листчета завити назад.

Красотата на представителите на рода е подчертана и от Господ Иисус Христос, който в Св. Библия, казва: "Погледнете криновете, как растат: не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. И ако пък тревата на полето, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, то колко повече вас маловерци! Затова и вие не търсете, какво да ядете, или какво да пиете, и не се загрижайте, защото всичко това търсят езичниците на света; а вашият Отец знае, че вие имате нужда от това; но вие търсете царството Божие, и всичко това ще ви се придаде." (Евангелие на св. евангелист Лука, гл. 12, 27-31).

В България се установени четири вида от род Крем, като три от тях са защитени.


Списък на видовете от род Крем, включени в сайта

Петров кръст - Lilium martagon

Планински крем - Lilium jankae

Родопски крем - Lilium rhodopaeumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net