БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Петров кръст

Lilium martagon

Снимки на Петров кръст (Lilium martagon)

Lilium martagon Lilium martagon Lilium martagon Lilium martagon Lilium martagon

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Петров кръст. За всички имена - вижте най-долу.


Латинско име

Lilium martagon L. - чете се "лилиум мартагон".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен в България от Закона за биологичното разнообразие. Защитен е в някои европейски държави.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата яйцевидна, до 5 cm дълга, жълта. Стъблото е изправено, високо от 0,5 до 1,2 м. Листата са разположени прешленесто, в 1-3 прешлена. Цветовете са събрани в гроздовидно съцветие. Околоцветникът на цвета се състои от 6 извити навън розово-червени листчета, дълги около 4,5 cm и 0,5-1 cm широки. Тичинките са 6 на брой с червеновиолетови прашници. Стълбчето два пъти по-дълго от яйчника. Плодът е шест делна кутийка, 2-3 cm дълга. Цъфти юни - юли.


Местообитание

В гори и горски поляни в равнините и планините, субалпийски ливади и др. тревисти места[1].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, от 0 до 2000 метра надморска височина[2].


Общо разпространение

Европа и Азия.


Значение

Декоративно и медоносно растение, използва се в народната медицина.Народни имена

За този вид са (били) известни следните народни имена от различни краища на България: Замбак (тур.); Златовръх; Златовърх крем; Златовършец; Къдравиче (с. Хлевени, Ловешко); Крин (гр. Трън); Кърши калпак; Къдравче; Ресен; Росян; Ресън; Ру̀ган (с. Бобища, Костурско); Тигрова лилия (Софийско); цѐрвен за̀мбак (гр. Битоля)[3].


Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.


Lilium martagon in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban