БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопски крем

Lilium rhodopaeum

Снимки на Родопски крем (Lilium rhodopaeum)

Lilium rhodopaeum Lilium rhodopaeum Lilium rhodopaeum Lilium rhodopaeum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Родопски крем.


Латинско име

Lilium rhodopaeum Delip.


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. В Червена книга на Република България (2015) е включен с категория "застрашен".


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височина на надземната част е 80 - 120 см. От другите български видове крем се отличава по големите цветове - с дължина на околоцветните листчета между 9 и 10,5 см (при другите видове дължината е до 6 см). Цъфти юни-юли.


Местообитание

Расте главно по ливади.


Разпространение в България

Средни и Източни Родопи.


Общо разпространение

Родопски ендемит. Установен е в българската и гръцката част на Родопите.


Бележки

Едно от най-красивите български растения. Видът е описан сравнително скоро - 1951 г., от българския ботаник Димитър Делипавлов.Lilium rhodopaeum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net