БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ежова главица

Dactylis

Описание и отличителни особености на род Ежова главица

Многогодишни тревисти растения.

В България е разпространен 1 вид.


Списък на видовете от род Ежова главица, включени в сайта

Ежова главица - Dactylis glomerataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net