БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ежова главица

Dactylis glomerata

Снимки на Ежова главица (Dactylis glomerata)

Dactylis glomerata Dactylis glomerata Dactylis glomerata Dactylis glomerata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ежова главица, Обикновена ежова главица.


Латинско име

Dactylis glomerata L. - чете се "дактилис гломерата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Ежовата главица е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 40 до 130 cm. Съцветието е едностранна продълговато-яйцевидна метлица. Класчетата събрани на върха на клонките и насочени на една страна. Листните влагалища са затворени, с гръбен ръб, който е продължение на средната жилка на листата. Цъфти през месеците май - август[1].


Местообитание

Ливади, храсталаци и широколистни гори[2].


Разпространение в България

Среща се в цялата страна, от 0 докъм 1300 метра надморска височина[3].


Значение

Растение с фуражни качества[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Dactylis glomerata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net