БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Алдрованда

Aldrovanda

Описание и отличителни особености на род Алдрованда

Монотипен род - съдържа само един вид.

Списък на видовете от род Алдрованда, включени в сайта

Алдрованда - Aldrovanda vesiculosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2016 BGflora.net

banner