БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Райграс

Lolium

Описание и отличителни особености на род Райграс

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Класчетата с една плева, сбити отстрани и обърнати към оста на класа с тясната си страна[1].

Латинското име на рода се произнася "лолиум".

В България естествено разпространени са 6 вида.


Списък на видовете от род Райграс, включени в сайта

Английски райграс - Lolium perenneИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net