БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Гарвански лук, Гарванов лук

Ornithogalum

Описание и отличителни особености на род Гарвански лук

Многогодишни тревисти луковични растения. Стъблата са безлистни с ципести прицветници. Съцветията са гроздовидни или щитовидни. Цветовете с околоцветник от 6 бели листчета със зелена надлъжна ивица от външната страна1. В България растат около 12 вида.


Списък на видовете от род Гарвански лук, включени в сайта

Гусонев гарвански лук - Ornithogalum gussonei

Наведен гарвански лук - Ornithogalum nutans

Кълбоплоден гарвански лук - Ornithogalum sphaerocarpum

Рилски гарвански лук - Ornithogalum orbelicumИзточници на информация

1 Стефанов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България, Наука и изкуство, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2022 BGflora.net