БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гусонев гарвански лук

Ornithogalum gussonei

Снимки на Гусонев гарвански лук (Ornithogalum gussonei)

Ornithogalum gussonei Ornithogalum gussonei Ornithogalum gussonei Ornithogalum gussonei Ornithogalum gussonei Ornithogalum gussonei Ornithogalum gussonei

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гусонев гарвански лук, Кохиев гарвански лук, Гусониев гарвански лук.


Латинско име

Ornithogalum gussonei Ten. - чете се "орнитогалум гусонеи". Наречен е на италианския ботаник Giovanni Gussone (1787–1866). Същият вид в специализираната литература се среща се и под имената Ornithogalum tenuifolium, Ornithogalum kochii, Ornithogalum gussoneii, Ornithogalum gussonii и др.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Гусоневият гарвански лук е многогодишно луковично тревисто растение, високо до 15 cm. Луковицата е без малки луковички в основата си. Листата тясно линейни, 2-4 mm широки, жлебовидни. Съцветията са щитовидни, стъблата им са по-дълги от самото съцветие. Ребрата на плодника и плодната кутийка са сближени две по две. Цъфти март-юли[1].


Местообитание

Ливади и пасища[2].


Разпространение в България

Установяван е в цялата страна, от 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно растение[4].


Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[2] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] К. Методиев - лично наблюдение.


Ornithogalum gussonei in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net