БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Наведен гарвански лук

Ornithogalum nutans

Снимки на Наведен гарвански лук (Ornithogalum nutans)

Ornithogalum nutans Ornithogalum nutans Ornithogalum nutans Ornithogalum nutans Ornithogalum nutans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Наведен гарвански лук.


Латинско име

Ornithogalum nutans L. - чете се "орнитогалум нутанс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Наведеният гарвански лук е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 70 cm. Околоцветникът е звънчевиден. Трите външни тичинки с 2 зъбчета на върха отстрани на прашника. Стълбчето на плодника ясно по-дълго от завръза. Дръжките на тичинките са без зъбче и крило от вътрешната си страна. Листата по време на цъфтеж са повече или по-малко зелени. Цъфти април-май[1].


Местообитание

Тревисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установяван е да расте в цялата страна между 0 и 1500 метра надморска височина[3].


Бележки

Декоративно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] К. Методиев - собствено наблюдение.


Ornithogalum nutans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net