БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кълбоплоден гарвански лук

Ornithogalum sphaerocarpum

Снимки на Кълбоплоден гарвански лук (Ornithogalum sphaerocarpum)

Ornithogalum sphaerocarpum Ornithogalum sphaerocarpum Ornithogalum sphaerocarpum Ornithogalum sphaerocarpum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кълбоплоден гарвански лук.


Латинско име

Ornithogalum sphaerocarpum A. Kerner - чете се "орнито́галум сферока́рпум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пирамидалният гарвански лук е многогодишно тревисто луковично растение, високо от 30 до 70 см. Съцветието е дълъг, цилиндричен, многоцветен грозд. Цветовете в съцветието достигат до 80-100 на брой. Прицветниците на долните цветове по-къси от дръжките на цветовете. Околоцветникът на цветовете е звездовидно разперен; след прецъфтяването не се затваря. Кутийката тяснояйцевидна, с 3 слабо изразени тъпи ребра. Цъфти май-юли2.


Местообитание

Ливади, пасища и храсталаци3.


Значение

Декоративно растение4.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Ornithogalum sphaerocarpum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net