БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Рилски гарвански лук

Ornithogalum orbelicum

Снимки на Рилски гарвански лук (Ornithogalum orbelicum)

Ornithogalum orbelicum Ornithogalum orbelicum Ornithogalum orbelicum Ornithogalum orbelicum Ornithogalum orbelicum Ornithogalum orbelicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Рилски гарвански лук.


Латинско име

Ornithogalum orbelicum Vel. - чете се "орнито́галум орбе́ликум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Рилският гарвански лук е многогодишно тревисто растение. Луковицата овална. Стъблото до 10 см високо, тънко. 5-6 теснолинейни листа, 2-4 мм широки, слабо жлебовидни. Съцветието с 5—12 цвята, с издигнато разперени цветни дръжки. Прицветните листчета ланцетни, заострени. Цветовете 10-15 мм дълги, с елиптично-ланцетни бели листчета, с по една зелена ивица на гърба. Плодната кутийка обратно овална, по ребрата си крилата. Цъфти юли - август[1].


Местообитание

Високопланински поляни[2].


Разпространение в България

В планините Рила, Витоша, Пирин, Стара планина (западна), Средна гора[3].


Общо разпространение

Балкански полуостров[4].


Бележки

В различните източници, растението най-често се разглежда като подвид на други видове от същия род, а именно: Ornithogalum orthophyllum subsp. orbelicum (Vel.) Zaharр, Ornithogalum kochii subsp. orbelicum (Vel.) Stoj, Ornithogalum tenuifolium subsp. orbelicum (Vel.) Stoj.



Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Ornithogalum orbelicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net