БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Зайче грозде (Асфоделине)

Asphodeline

Описание и отличителни особености на род Зайче грозде

Многогодишни тревисти растения с коренища. Стъблото облистено с тесни листа. Цветовете бели или жълти, събрани в гроздовидно съцветие. Всеки цвят с ципест прицветник. Околоцветника с 6 дяла, сраснали в основата си в къса тръбица, по средата с една жилка.

В България са установени три вида. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Зайче грозде, включени в сайта

Жълто зайче грозде - Asphodeline lutea

Либурнийско зайче грозде - Asphodeline liburnicaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net