БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Бабини зъби

Tribulus

Описание и отличителни особености на род Бабини зъби

Едногодишни тревисти растения. В България е установен един вид.


Списък на видовете от род Бабини зъби, включени в сайта

Бабини зъби - Tribulus terrestrisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2015 BGflora.net

banner