БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лисичина

Corydalis

Описание и отличителни особености на род Лисичина

Многогодишни грудкови тревисти растения. Чашката липсва. Горното венчелистче при основата си със шпора; долното плоско или вдлъбното. Тичинките със шпорести израстъци; близълцето двуразделно. Кутийката многосеменна, разпукваща се на две части. Семената с израстъци във вид на гребенче [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. Флора на България, 1948].

В България са установени 4 вида.


Списък на видовете от род Лисичина, включени в сайта

Плътногрудеста лисичина - Corydalis solida

Сливенска лисичина - Corydalis slivenensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2021 BGflora.net