БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Божур

Paeonia

Описание и отличителни особености на род Божур

Многогодишни тревисти растения с вретеновидно задебелени корени. Листата са едри, последователни, разсечени. Цветовете едри, най-често розови или кърваво-червени. Чашелистчетата са 5. Венчелистчетата са 5-10. Тичинките многобройни. Плодниците 2-51.

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "пеониа".


Списък на видовете от род Божур, включени в сайта

Теснолист божур - Paeonia tenuifolia

Червен божур (Красив божур) - Paeonia peregrinaИзточници на информация

1 Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2021 BGflora.net