БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Божур

Paeonia

Описание и отличителни особености на род Божур

Многогодишни тревисти растения с вретеновидно задебелени корени. Листата са едри, последователни, разсечени. Цветовете едри, най-често розови или кърваво-червени. Чашелистчетата са 5. Венчелистчетата са 5-10. Тичинките многобройни. Плодниците 2-5 [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. Флора на България, 1948].

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "пеониа".


Списък на видовете от род Божур, включени в сайта

Теснолист божур - Paeonia tenuifolia

Червен божур (Красив божур) - Paeonia peregrinaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2016 BGflora.net

banner