БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Житняк

Agropyron

Описание и отличителни особености на род Житняк

Многогодишни тревисти растения.

В България са установени 2 вида.

Списък на видовете от род Житняк, включени в сайта

Бранзов житняк - Agropyron brandzaeEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2016 BGflora.net

banner