БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Бърдун

Asphodelus

Описание и отличителни особености на род Бърдун

Едногодишни или многогодишни тревисти растения с коренища или грудесто задебелени корени.

Латинското наименование на рода се произнася "асфоделус".

В България е установен 1 вид.

Списък на видовете от род Бърдун, включени в сайта

Бърдун - Asphodelus albusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2020 BGflora.net