БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Тученица

Portulaca

Описание и отличителни особености на род Тученица

Едногодишни тревисти растения.

Латинското наименование на рода се произнася "портулака".

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Тученица, включени в сайта

Тученица - Portulaca oleraceaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net