БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Лугачка

Dipsacus

Описание и отличителни особености на род Лугачка

Двугодишни тревисти растения. Стъблото четинесто бодливо[1].

В България естествено разпространени са 4 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "дипсакус".


Списък на видовете от род Лугачка, включени в сайта

Нарязанолистна лугачка - Dipsacus laciniatusИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net