БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Нарязанолистна лугачка

Dipsacus laciniatus

Снимки на Нарязанолистна лугачка (Dipsacus laciniatus)

Dipsacus laciniatus Dipsacus laciniatus Dipsacus laciniatus Dipsacus laciniatus Dipsacus laciniatus Dipsacus laciniatus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Нарязанолистна лугачка.


Латинско име

Dipsacus laciniatus L. - чете се "дипсакус лациниатус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение, до 1,2 m високо. Стъблените листа са без дръжки, пересто нарязани, сраснали в основата си. Обвивните листчета на съцветието са ланцетно-шиловидни. Цъфти през месеците юни-август[1].


Местообитание

Сухи тревисти места, край изкопи[2].


Разпространение в България

В цялата страна докъм 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Нарязанолистната лугачка е медоносно и декоративно растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Dipsacus laciniatus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net