БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Водни рози

Nymphaea

Описание и отличителни особености на род Водни рози

Многогодишни тревисти водни растения с плаващи на повърхността листа.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "нимфеа".

Списък на видовете от род Водни рози, включени в сайта

Водна роза - Nymphaea albaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net

banner