БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Блатия

Lythrum

Описание и отличителни особености на род Блатия

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Стъблата са изправени. Венчелистчетата са по-дълги от 3 mm[1].

В България от рода естествено разпространени са 5 вида[2].


Списък на видовете от род Блатия, включени в сайта

Обикновена блатия - Lythrum salicariaИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner