БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лаваница

Alisma

Описание и отличителни особености на род Лаваница

Многогодишни растения с приосновни листа и най-често прешленесто разклонено, метличесто съцветие. Цветовете хермафродитни. Чашелистчетата 3, запазващи се при плода. Венчелистчетата много тънки, на брой 3. Тичинките 6, прикрепени върху дръжката с коремната си страна, а се разпукват от гръбната. Плодолистите много (най-често около 20), разположени във венец по слабо изпъкналото цветно легло, със стълбче под върха откъм коремната страна. Всяко плодниче с една семепъпка. Плодчетата силно сплескани отстрани, плътно прилегнали едно до друго, но свободин и образуват заоблен или неправилно триъгълен сборен плод. Обвивката на плодчетата тънка, пергаментоподобна1.


Списък на видовете от род Лаваница, включени в сайта

Лаваница - Alisma plantago-aquaticaИзточници на информация

1 Йорданов, Д. 1963. В: Флора на Народна Република България, том I, Издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net