БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Чаровница

Circaea

Описание и отличителни особености на род Чаровница

Многогодишни тревисти растения. Цветовете са с по 2 чашелистчета, 2 венчелистчета и 2 тичиннки. Плодът е орехче, покрито с четенки[1].

В България се установени два вида от рода.


Списък на видовете от род Чаровница, включени в сайта

Едра чаровница - Circaea lutetianaИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner