БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Сладка папрат

Polypodium

Описание и отличителни особености на род Сладка папрат

Многогодишни тревисти папрати. Коренището пълзящо и листата разположени върху него в две редици или изправено и тогава листата разпсложени спирално. Дръжките на листата със съчленение. Сорите възкръгли или продълговати, в редици или пръснати по листните дялове. Спорите двустранни, с една надлъжна ивица по повърхността1.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Сладка папрат, включени в сайта

Сладка папрат - Polypodium vulgareИзточници на информация

1 Йорданов, Д. (ред.) 1963. Флора на Народна Република България, том I, издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net