БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Сеноклас

Cynosurus

Описание и отличителни особености на род Сеноклас

Едногодишни или многогодишно тревисти растения. Съцветията се състоят от два вида сдвоени класчета: цветоносни класчета с 3-5 цветове и безплодни (стерилни) класчета - без цветове - съставени само от плевици[1].

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Сеноклас, включени в сайта

Сеноклас - Cynosurus cristatusИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net