БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Ведрица

Fritillaria

Описание и отличителни особености на род Ведрица

Многогодишни тревисти растения с едри цветове, които са разположени на върха на стъблото единично, по-рядко по повече заедно. Видовете от рода приличат на представителите на род Лале (Tulipa), от които се отличават по наведения надолу цвят, за разлика от лалетата, при които цветът е изправен.

В България се установени седем вида от род Ведрица и всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Ведрица, включени в сайта

Гусихиева ведрица - Fritillaria gussichiae

Черноморска ведрица - Fritillaria ponticaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net