БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Леймус

Leymus

Описание и отличителни особености на род Леймус

Многогодишни тревисти растения.

В България е разпространен 1 вид.

Списък на видовете от род Леймус, включени в сайта

Пясъчен леймус - Leymus racemosusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner