БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Леймус

Leymus

Описание и отличителни особености на род Леймус

Многогодишни тревисти растения.

В България е разпространен 1 вид.


Списък на видовете от род Леймус, включени в сайта

Пясъчен леймус - Leymus racemosusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net