БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Клинавиче

Cionura

Описание и отличителни особености на род Клинавиче

Дребни храсти или полухрасти. Родът се състои от един вид, който е разпространен и у нас.


Списък на видовете от род Клинавиче, включени в сайта

Клинавиче - Cionura erectaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2018 BGflora.net

banner