БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Клинавиче

Cionura erecta

Снимки на Клинавиче (Cionura erecta)

Cionura erecta Cionura erecta Cionura erecta Cionura erecta Cionura erecta Cionura erecta

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Клинавиче, Изправено кливаниче, Изправено клинавче.


Латинско име

Cionura erecta (L.) Griseb. - чете се "ционура еректа".


Природозащитен статут и заплахи

Клинавичето НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Храст или полухраст, висок от 50 до 100 cm. Листата са целокрайни, срещуположно разположени, яйцевидни, 5-7 cm дълги. Цветовете са бели. Цъфти април-септември[1][2].


Местообитание

По пясъци (често по морските плажове) и скалисти места[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Долината на Струма, Родопи (източни) и Тунджанска хълмиста равнина[4].


Общо разпространение

Югоизточна Европа (Балкански полуостров) и Югозападна Азия[5].


Значение

Клинавичето е отровно растение[6]. Може да се използва като украсно (декоративно) и противоерезионно растение[7][8]. Видът е ключов за няколко крайморски природни местообитания[9].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Кузманов, Б. 1982. В: Флора на НР България, том VIII, София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. изт.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. изт.

[5] Кузманов, Б. 1982, пос. изт.

[6] Делипавлов & кол., 2003. пос. изт.

[7] Делипавлов & кол., 2003. пос. изт.

[8] Кузманов, Б. 1982, пос. изт.

[9] К. Методиев.


Cionura erecta in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2018 BGflora.net

banner