БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Седефче

Ruta

Описание и отличителни особености на род Седефче

Полухрасти или многогодишни тревисти растения. Листата перести, последователни, с тъмни точковидни жлези. Цветовете правилни, събрани в щитовидни съцветия. Чашелистчетата 4, а в централните съцветия и 5. Венчелистчетата 4 - 5, лъжичкоподобни, свободни, по ръба ресничести или назъбени, жълти. Тичинките 8 -10. Плодникът от 4 - 5 плодолиста. Стълбчето 1 с главесто близалце. В България расте един вид от рода.


Списък на видовете от род Седефче, включени в сайта

Седефче - Ruta graveolensEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net