БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Сълзица

Briza

Описание и отличителни особености на род Сълзица

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Съцветието метлица. Класчетата закръглени отстрани силно сплескани, многоцветни. Плевите ципести, почти равни помежду си, яйцевидни, тъпи, мехуресто подути, по-къси от плевиците. Долната плевица ципеста, широко сърцевидно яйцевидна, тъпа, мехуресто подута. Тичинките 3. Яйчникът гол, стълбчето късо, с пересто близалце. Зърното закръглено до обратно яйцевидно, сраснало с горната плевица1.

В България естествено разпространени са три вида.


Списък на видовете от род Сълзица, включени в сайта

Средна сълзица - Briza mediaИзточници на информация

1 Китанов, Б. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net